Beyond Compare 4.2.4 Full Key– Phần mềm so sánh file và thư mục tốt nhất

Beyond Compare 4.2.4 Full Key– Phần mềm so sánh file và thư mục tốt nhất
5 (100%) 1 vote

Trong lập trình, việc so sánh nội dung 2 file text hay file source code, cấu trúc 2 thư mục có gì khác nhau, thì Beyond Compare chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Với cách sử dụng rất đơn giản và có nhiều tính năng mạnh mẽ, phần mềm Beyond Compare thực sự hữu ích cho các lập trình viên.

Các tính năng của Beyond Compare

  • Folder Compare – so sánh 2 thư mục.
  • Folder Merge – hợp nhất 2 thư mục.
  • Folder Sync – đồng bộ 2 thư mục.
  • Text Compare – so sánh 2 file text.
  • Text Merge – hợp nhất 2 file text.
  • Table Compare – so sánh 2 bảng.
  • Hex Compare – so sánh 2 hex.
  • Picture Compare – so sánh 2 ảnh.
  • Registry Compare – so sánh 2 registry.
  • Verion Compare – so sánh 2 version.

Link tải:
B compare 4.2.4


Hoặc Mega:
B compare 4.2.4

Hoặc Fshare:

B compare 4.2.4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *