Download Axure RP Pro 8.1.0.3382 Full Active-Phần mềm thiết kế website chuyên nghiệp - FreeShareVN

Download Axure RP Pro 8.1.0.3382 Full Active-Phần mềm thiết kế website chuyên nghiệp

Axure RP Pro phần mềm thiết kế website mang đến cho người sử dụng các lựa chọn mẫu đa dạng, các công cụ wireframe…

Đặc điểm chính của công cụ thiết kế website Axure

 • Tạo wireframe nhanh chóng với các lựa chọn tùy chỉnh đa dạng.
 • Tạo các mẫu thiết kế đa chức năng và nhiều lựa chọn tùy chỉnh.
 • Thư viện với nhiều thành tố để thiết kế website.
 • Xuất sang file HTML và JavaScript hoặc chia sẻ trên Internet.

Các tính năng trong Axure RP Pro:

 • Giao diện trực quan và được tổ chức tốt
 • Thư viện các thành tố thiết kế website
 • Thiết kế website quy mô lớn
 • Xem trước sản phẩm và tạo mã HTML
 • Tạo mẫu Word
 • Tính năng Team Project

Link tải:

Axure RP Pro 8.1.0.3382 Full Active

Link dự phòng:

Vipshare | Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Vipshare, Mshare mà không cần get link)

Link tải Công cụ kích hoạt:

Axure RP Pro 8 Active

Link dự phòng:

Mshare | Vipshare | Fshare

Video hướng dẫn kích hoạt Axure RP Pro 8: Tại đây

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

1) Cài đặt phần mềm
2) Chạy keygen tạo một key nhập vào phần mềm
3) Hoàn thành!

1 thought on “Download Axure RP Pro 8.1.0.3382 Full Active-Phần mềm thiết kế website chuyên nghiệp”

 1. Pingback: Video hướng dẫn kích hoạt Axure RP Pro 8 - Kích hoạt phần mềm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *