GibbsCAM 2018 V12 Full Active-Phần mềm Gia công cơ khí

Tải GibbsCAM 2018 Full Active-Phần mềm Gia công cơ khí

Phần mềm mở rộng khả năng gia công hiện có của GibbsCAM và cung cấp cho người dùng đầy đủ tính năng phay đồng thời 5 trục. Các máy công cụ 5 trục không chỉ giảm thiểu số bước thiết lập cần thiết để gia công một chi tiết mà còn là công nghệ duy nhất hiện nay có thể gia công được một số dạng hình thể có trong những mô hình được tạo ra từ các hệ thống CAD. Bộ cánh quạt, cánh tuabin, lỗ thông trên đầu xilanh, xà dọc cánh là những ví dụ điển hình về dạng hình thể đòi hỏi gia công 5 trục.

Giao diện GibbsCAM thực hiện theo nguyên tắc của một môi trường hoạt động tích hợp duy nhất cho phép bạn chuyển đổi giữa các hộp thoại chức năng khác nhau “on the fly”, mà không hoàn thành nhiệm vụ của họ, và mất dữ liệu. Trong số các tính năng của hệ thống cũng bao gồm việc cài đặt và khởi động đồng thời của nhiều phiên bản và làm việc trong chế độ đa màn hình.

Link tải:

GibbsCAM 2018 V12 12.0.40 Full Active

Link dự phòng:

 Mshare | Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1. Before installing the software, copy the GibbsRLMServer folder to your system from the [email protected] folder in your system.
2. Run the server_install.bat as Run as Administrator from the GibbsRLMServer folder (copied in the previous step). .
3. After the above steps, run the Setup.exe file and install the software.
4. Copy the Bin folder from the [email protected] folder to the software installation location ( Pre-C:\Program Files\Gibbs\GibbsCAM \ 12.0.6.0-en-US) and replace the previous file.
5. Run the software.
6. If the software When you request a license file, take the client.lic file from the [email protected]/RLMServer folder and drag it to the opposite page or the so-called Drag & amp; Drop.
7. In the License Manager window, click Check All Available and Check out. Finally, click OK.
8. The software is fully functional and can be used without any restrictions. <
Tips:
– This software has been completely tested.
– This software is only available on the 64-bit system strong&- install and run.
– After restarting the system, software may be disabled, then repeat the active steps.
– Prefer not to update the program. See the same page for a new version of the app.

Name (required)Email (required)Website

Trả lời