JetBrains PyCharm Pro 2018 3.4 Full Active-Phần mềm lập trình Python

Đánh giá bài viết

JetBrains PyCharm Pro là công cụ lập trình, hỗ trợ bạn hoàn thành code, đánh dấu lỗi, UI (còn gọi là giao diện người dùng) tuỳ biến và hỗ trợ kiểm tra chính xác. Phần mềm hỗ trợ bạn tạo các dự án Python và xử lý trong một môi trường tiên tiến.

Tính năng chính của JetBrains PyCharm Pro

  • Bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ tạo và chỉnh sửa dự án một cách hiệu quả
  • Hỗ trợ tạo các dự án Python và xử lý trong một môi trường tiên tiến
  • Cửa sổ cấu hình rộng
  • Python IDE mạnh với menu cấu hình phong phú

Link tải:

JetBrains PyCharm Pro 2018 3.4 Full Active

Link dự phòng:

Vipshare | Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Vipshare, Mshare mà không cần get link)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Cài đặt phần mềm
2) Thêm dòng sau vào file hosts:
0.0.0.0 account.jetbrains.com
3) Mở file “AMPED” lấy key nhập vào phần mềm
4) Hoàn thành!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *