Download Matlab 2017 bản chuẩn Full Active

Matlab 2017 là ứng dụng tính toán trong toán học, cho phép nhập và tính toán nhiều dạng thức toán số với cơ sở dữ liệu phong phú. Phần mềm này còn giúp mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật, đồng thời tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Matlab tạo một môi trường thuận lợi với đầy đủ các công cụ hỗ trợ người dùng nhập các biểu thức, công thức toán học và thực hiện tính toán dễ dàng. Chương trình này có đầy đủ các kiểu dữ liệu đơn giản như: số nguyên, số thực, kí tự, logic; các chuỗi ký tự đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép; kiểu dãy số ma trận… Phần mềm này sẽ cho phép người dùng tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán phức tạp.

Các tính năng chính của Matlab:

– Hỗ trợ nhập và tính toán các công thức toán học
– Tích hợp phong phú các kiểu dữ liệu
– Tính toán số với ma trận
Vẽ nhiều kiểu đồ thị phức tạp
– Thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.
Link tải:
Link dự phòng:
Link [email protected] cho ai cần:
Link dự phòng:

Hướng dẫn cài đặt và active

Bước 1, Các bạn giải nén 2 file ISO cùng 1 lúc với Winrar cùng trong 1 thư mục

Bước 2: Vào file setup để cài đặt
Bước 3: Có 2 cách để active phần mềm MATLAB R2017b:

1) Standalone (khuyên dùng):
– Lựa chọn “Use a File Installation Key” và cung cấp FIK bên dưới:
09806-07443-53955-64350-21751-41297
40236-45817-26714-51426-39281 (Matlab Production Server)
– Sau khi cài đặt xong, coppy và dán đè thư mục “bin” tương ứng vào thư mục cài đặt Matlab
– Sử dụng “license_standalone.lic” khi được hỏi bản quyền [email protected] active.

2) Floating license (network license server):
– Lựa “Use a File Installation Key” và cung cấp FIK sau đây
31095-30030-55416-47440-21946-54205
57726-51709-20682-42954-31195 (Matlab Production Server)
– Sau khi cài đặt xong, coppy và dán đè thư mục “bin” tương ứng vào thư mục cài đặt Matlab
– Sử dụng license_server.lic khi được hỏi bản quyền [email protected] active.

This Post Has One Comment

Trả lời