Download Navicat Premium Full Active – Phần mềm ứng dụng lập trình

Nội dung bài viết:

1, Giới thiệu phần mềm

2, Link tải tốc độ cao

3, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

Giới thiệu phần mềm:

Navicat Premium Essentials phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu SQL với khả năng tạo ra cơ sở dữ liệu cho người dùng, quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu bên cạnh đó phần mềm đi kèm với các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng văn bản đơn giản như CSV, XML hoặc xuất cơ sở dữ liệu ra các tệp tin để quản lý và lưu trữ chúng.

Với các kết nối thành lập cho các loại hình cơ sở dữ liệu khác nhau, Navicat Premium hỗ trợ truyền dữ liệu giữa MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL. Nó còn hỗ trợ hầu hết các tính năng trong MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL bao gồm cả Procedure, Event, Trigger, Function…

Navicat Premium giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi dữ liệu qua hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau hoặc vào một tập tin đồng văn bản với SQL được định dạng. Các tính năng khác bao gồm xuất nhập Wizard, Query Builder, đồng bộ hóa dữ liệu, sao lưu…

Những tính năng chính của Navicat Premium Essentials:

– Quản lý cơ sở dữ liệu

– Hỗ trợ các loại dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, SQL Server và Maria DB.

– Hỗ trợ sử dụng phím tắt

– Tạo bảng biểu, sao chép, di chuyển

Pass giải nén: freesharevn.com

Link tải tốc độ cao

Navicat Premium 16.1.0 Full Active

Link dự phòng:

Veryfiles      |       Uploading        |      Google Drive

 (Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Veryfiles)

Phiên bản khác:

Navicat Premium 16.0.14 Full Active

Link dự phòng:

Veryfiles      |       Uploading 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

1 – Giải nén và cài đặt phần mềm

2 – Thoát sau khi cài xong

3 – Sao chép File Patched vào thư mục cài đặt phần mềm

4 – Run File Patch as administrator, select product and version -> Click “Patch”.

5 – Click “Gererate” generate a License key and activate the program

6 – Hoàn thành.

This Post Has 2 Comments

  1. Laura

    mật khẩu giải nén lấy ở đâu vậy?

Trả lời