Download Parted Magic 2019 Full-Công cụ Phân vùng ổ cứng tốt nhất

Tải Parted Magic 2019 Full-Công cụ Phân vùng ổ cứng tốt nhất

Parted Magic chương trình làm việc với các phân vùng đĩa cứng mạnh mẽ. với các công cụ giúp phục hồi phân vùng và khởi động, kiểm tra tình trạng của ổ đĩa, phục hồi, lưu trữ và sao chép dữ liệu (hình ảnh, video, tài liệu), ghi đĩa CD… Chương trình hỗ trợ các hệ thống tập tin – HFS, HFS +, fat32, fat16, ext2, ext3, ext4, JFS, linux-swap, ntfs, xfs, reiserfs, reiser4.

Các công cụ của Parted Magic:

  • TestDisk: Để khôi phục bản ghi khởi động
  • Fdisk, sfdisk: Biên tập bảng phân vùng
  • Partition Image: Để làm việc với hình ảnh đĩa
  • GParted: biên tập phân vùng
  • PhotoRec: để khôi phục dữ liệu bị mất từ đĩa cứng
  • Ntfsprogs: Làm việc với các phân vùng NTF
  • Dosfstools: Tạo ra và kiểm tra tính toàn vẹn của phân vùng FAT

Link tải:

Parted Magic 2019 Full

Link dự phòng:

MshareFshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
Download về bung file ISO và sử dụng.

Trả lời