Tải Ratiborus KMS Tools Full-Công cụ kích hoạt Windows, Office mọi phiên bản

Nội dung bài viết:

1, Giới thiệu phần mềm

2, Link tải tốc độ cao

3, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

Giới thiệu phần mềm:

Ratiborus KMS Tools là công cụ kích hoạt bản quyền cho các phiên bản Windows 7/8, windows 10. Và cũng để kích hoạt bản quyền Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019.

Với Ratiborus KMS Tools bạn không cần cài đặt lên máy tính và có thể copy vào USB để sử dụng trên nhiều máy tính.

KMS Tools Portable 18_10_2021

AAct Network v1.2.2 Portable
AAct v4.2.4 Portable
ConsoleAct v3.2 Portable
Defender Tools v1.0.8
Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
KMSAuto Lite Portable v1.6.1
KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
KMSCleaner v2.2 Portable
KMSoffline v2.3.3 RU EN
MSAct++ 2.07.4
MSActBackUp Portable v1.2.6
Office 2013-2019 C2R Install v7.3.5
Office Uninstall v1.8.2
PIDKey Lite v1.64.4 b18 RU EN and more
UniCrypt 2016 v2.2
W10 Digital Activation Program v1.4.3 Portable

Pass giải nén: freesharevn.com

Link tải tốc độ cao

Ratiborus KMS Tools 18.10.2021

Link dự phòng:

Veryfiles      |     Google Drive

 (Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Veryfiles)

Phiên bản khác:

Ratiborus KMS Tools 08.10.2021

Link dự phòng:

Veryfiles      |     Google Drive

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt:

Giải nén, chạy KMSTools.exe để sử dụng.

Trả lời