TotalD Pro là một phần mềm quản lý tải file, hỗ trợ tải Torrent, tải file trực tiếp và tải video trực tuyến.

Hoạt động như một máy trạm BitTorrent, phần mềm có thể tải file Torrent và đường dẫn magnet. TotalD cũng hỗ trợ phương thức mở rộng mới nhất từ BitTorrent.

Phần mềm TotalD cũng có thể tải video Youtube, Vimeo, Dailymotion và Veoh trực tiếp. Từ đó, bạn có thể xem các video yêu thích mà không cần có kết nối Internet. Bạn có thể tùy ý lựa chọn định dạng tải Video ở các trang.

Link tải:

TotalD Pro 1.5.3 Full

Link dự phòng:

Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Mshare mà không cần get link)

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Cài đặt và thoát phần mềm nếu đang chạy
2) Copy file cờ rắc vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định là:
C:\Program Files (x86)\TotalD
3) Chạy file Cờ rắc với quyền “Run As Administrator” và nhấn vào nút “Cờ rắc”
4) Hoàn thành! mở phần mềm sử dụng.

Trả lời