Endnote X9 Full Active-Tìm kiếm dữ liệu trực tuyến

Endnote x9 là ứng dụng chuyên dùng cho mục đích tìm kiếm các dữ liệu và thư mục trực tuyến, tổ chức các tài liệu tham khảo, hình ảnh và các file PDF trong bất kỳ ngôn ngữ nào, hỗ trợ tạo ra các thư mục rất dễ dàng.

Endnote là phần mềm được các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên và các bộ thư viện sử dụng bởi những ưu điểm nổi bật trong việc tìm kiếm trên mạng, tài liệu tham khảo thư mục và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khác nhau. Chương trình này làm cho việc tìm dữ liệu trên Internet dễ dàng như truy cập các tập tin ngay trên máy tính của bạn.

Các tính năng chính của Endnote:

– Tìm kiếm hàng trăm tài nguyên trực tuyến gồm tài liệu tham khảo và các file PDF
– Truy cập từ xác nhiều cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn ngôn ngữ
– Tổ chức các hình ảnh, tài liệu PDF
– Chia sẻ dễ dàng với đồng nghiệp

Link tải:

Endnote X9 Full Active

 

Link dự phòng:

Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Mshare mà không cần get link)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Tiến hành Cài đặt phần mềm chế độ trial
2) Copy file Cờ rắc vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định là:
C:\Program Files (x86)\EndNote X9
3) Chạy file Cờ rắc bằng “Run As Administrator” và click vào nút “Cờ rắc”
4) Hoàn thành! Không update

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *