Geomagic Design X 2019 Full Active-Phần mềm Thiết kế ngược

Geomagic Design X là một phần mềm thiết kế ngược có khả năng kết hợp dữ liệu CAD có sẵn với dữ liệu quét 3D vì vậy bạn có thể thiết kế ngược dựa trên các đặc điểm sẵn có của mẫu.

Tính năng chính của Geomagic Design X

  • Tạo ra các mẫu thiết kế CAD dựa trên đặc điểm ban đầu của vật thể
  • Chuyển dữ liệu sang định dạng mong muốn bao gồm các dữ liệu từ Solidworks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, CATIA và các phần mềm khác
  • Dữ liệu đám mây điểm, lưới, bề mặt và mẫu được sử dụng trong một ứng dụng
  • Bổ sung vào thiết kế CAD bằng cách tạo ra các mẫu ban đầu với hàng loạt các đặc điểm mới – hình thức phổ biến nhất của thiết kế ngược
  • Geomagic Design X là sự lựa chọn khả thi duy nhất cho thiết kế ngược

Link tải:

Geomagic Design X 2019 Full Active

Link dự phòng:

Vipshare | Mshare | Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1. Cài đặt phần mềm.
2. Sao chép tệp cờ rắc ghi đè vào thư mục cài đặt phần mềm
3. Chạy phần mềm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *