Tải KYSU Converter-Chương trình chuyển đổi đơn vị chuyên ngành kỹ thuật tốt nhất

KYSU Converter là chương trình chuyển đổi đơn vị chuyên ngành kỹ thuật gồm 16 nhóm đơn vị (như năng lượng, nhiệt độ, thể tích, thời gian, tốc độ, chiều dài, diện tích…) với 180 đơn vị thông dụng.

Link tải:  

KYSU Converter 2.2

Link dự phòng:

Secufiles | Mshare | Mega

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Secufiles)

Trả lời