Autodesk Revit MEP 2014 là chương trình xây dựng mạng lưới câp thoát nước và cơ điện lạnh trong công trình

  • Revit MEP là một phần mềm dành cho việc lập mô hình thông tin xây dựng, tất cả dữ liệu đều thống nhất ở dạng 3D theo mô hình BIM.
  • Lợi ích: tối đa hóa năng suất, giúp tinh giản thiết kế và tài liệu hướng dẫn quy trình công việc,  đẩy nhanh tiến độ các dự án từ thiết kế đến khi hoàn thành.

Link tải (Tốc độ cao Mshare):

Revit MEP 2014 full Active

Link dự phòng Fshare:

Revit MEP 2014 full Active

Trả lời