Download Javidic 2010 Final-Từ điển Nhật Việt tốt nhất

Từ điển Nhật-Việt Javidic của công ty EConTech là một bộ từ điển phong phú về tính thông dụng, chuyên nghành kỹ thuật và chuyên ngành kinh tế. Ngoài ra còn hỗ trợ từ điển Anh-Nhật và từ điển tin học Anh-Nhật.
Có thể nói, đây là sản phẩm trí tuệ cần thiết và hữu ích cho những ai sử dụng tiếng Nhật.

Đang tải sanwa_viet_tu_dien_1.jpg… 
Đang tải 2.jpg… 

Link tải:

Javidic_2010_Final

Link dự phòng:

Secufiles | Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Secufiles)

Các bạn có thể tải Từ điển Việt Nhật-Nhật Việt LAC VIET mtd JVN Tại đây:

LAC VIET mtd JVN full Active

Hướng dẫn Cài từ điển tiếng Nhật Javidic_2010_Final

1. Vào thư mục Javidic 2010 Final/Support/TextToSpeech chạy các file sau:
01. ThAPIx64.exe nếu là Win 64bit
02. ThAPIx86.exe nếu là Win 32bit
03. ThSpeech.exe
04. ThAgentX.exe
05. ThEnglish.exe
06. ThJapanese.exe
—> Lưu ý : Chạy lần lượt từng file một, chạy xong mới chạy file tiếp theo nhé.
2. Chạy tiếp file First Start.exe trong thư mục Support.
3. Chạy file Portable.exe hoặc Javidic2010Final.exe để khởi động từ điển.

Next PostRead more articles

This Post Has One Comment

Trả lời