Nếu các bạn không tải được file trên Google Chrome do Google Chrome cảnh báo nguy hiểm như hình:

các bạn vào dấu …. rồi vào tải xuống -> Giữ (hoặc chấp nhận tải xuống) là OK

Chúc các bạn thành công!

Trả lời