Vietnamobile chính thức cho phép người dùng đổi sang SIM 4G