gpu-z

Download GPU-Z v2.13.0 Full-Công cụ xem thông tin, phát hiện card màn hình NVIDIA giả

GPU Z cung cấp tính năng kiểm tra các thông số của card màn hình nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Phần mềm làm việc với 2 hãng phần cứng thông dụng là ATI và NVIDIA với những thông tin chi tiết như model, GPU, công nghệ chế tạo, mã sản phẩm, kích thước, …

Download GPU-Z v2.13.0 Full-Công cụ xem thông tin, phát hiện card màn hình NVIDIA giả Read More »

Download GPU-Z – Công cụ xem thông tin card màn hình

GPU Z cung cấp tính năng kiểm tra các thông số của card màn hình nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Phần mềm làm việc với 2 hãng phần cứng thông dụng là ATI và NVIDIA với những thông tin chi tiết như model, GPU, công nghệ chế tạo, mã sản phẩm, kích thước, …

Download GPU-Z – Công cụ xem thông tin card màn hình Read More »