kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức

Tải đề thi kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 10 chương số phức

Họ và tên:………………………… ….

Lớp ……………………………….

KIỂM TRA 45 PHÚT

 

Hãy chọn ý đúng

Câu 1: Cho hai số phức . Tổng của hai số phức là

  1. 3 – 5i B. 3 – i C. 3 + i                     D. 3 + 5i

Câu 2: Tính z = i + (2 – 4i) – (3 – 2i) ta được:

  1. z = 5 + 3i B. z = – 1 – 2i          C. z = 1 + 2i             D. z =  – 1 – i

Câu 3: Thực hiện các phép tính sau: A = ;  .

  1. B. C.                  D.

Câu 4: Các số thực x, y thoả mãn: 3x + y + 5xi = 2y – 1  + (x – y)i là

  1. B. C.       D.

Xem chi tiết tải theo đường dẫn sau

kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức
Hoặc
kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết nhé
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Trả lời