Hướng dẫn cài đặt VestaCP với Linode

Hướng dẫn cài đặt VestaCP với Linode

Sau khi các bạn cài đặt VestaCP. Trong phần TẠO DNS RIÊNG ĐỂ TRỎ TÊN MIỀN VỀ SERVER, trong manager.linode.com, bạn vào DNS Manager ->Add a domain zone

Các bạn điền domain và email của bạn, xong click Add a master Zone

Các bạn sẽ thấy NAMESERVER để điền vào.

Trả lời