(Successful) Failed to import media .XML wordpress

Hướng dẫn sửa lỗi “Failed to import media .XML” hay “không thể nhập vào đa phương tiện”

Khi các bạn chuyển dữ liệu website wordpress của mình sang hosting hay VPS khác, các bạn xuất file .xml“chạy trình nhập” của wordpress, rất nhiều bạn gặp phải lỗi “không thể nhập vào đa phương tiện” mà chỉ nhập được bài viết.

Mình cũng gặp phải vấn đề này, đọc rất nhiều cách trên mạng nhưng không thành công. Mình đã nghĩ ra cách và đã sửa thành công, nên mình xin hướng dẫn các bạn một cách rất dễ dàng nếu bạn nào đang chưa tìm ra cách:

1, Ở Hosting cũ, nếu các bạn dùng cPanel, các bạn vào thư mục “Uploads” theo đường dẫn “/public_html/wp-content/uploads”. Các bạn nén file lại bằng cách “Compress”.

2, Các bạn download file vừa nén.về máy tính.

3, Các bạn truy cập vào website ở hosting cũ bằng wp-admin. Các bạn vào “Cài đặt” -> “Tổng quan”, chuyển https: -> http:

4, Các bạn vào “Xuất ra”, chọn “Thư viện” xuất file .xml về máy tính.

4, Ở hosting mới, nếu các bạn dùng cPanel, các bạn Upload file vừa tải về vào thư mục “Uploads” theo đường dẫn “/public_html/wp-content/uploads”.

Nếu các bạn không dùng cPanel, các bạn Upload file vừa tải về bằng FileZilla vào thư mục /web/domain.com/public_html/wp-content/uploads rồi giải nén hoặc các bạn giải nén trước vào máy tính rồi Upload file vào thư mục /web/domain.com/public_html/wp-content/uploads bằng FileZilla.

5, Các bạn truy cập vào website ở hosting hay VPS mới bằng wp-admin. Chọn “Nhập vào”, chọn file thư viện .xml vừa tải về máy, nhấn vào “Tải tập lên và nhập”.

Tiếp theo các bạn không tích vào “Tải về và nhập vào file đính kèm” rồi nhấn “Nộp.

6, Hoàn thành và thưởng thức thành quả.

Chúc các bạn thành công!

Name (required)Email (required)Website

Trả lời