Hướng dẫn tăng dung lượng nhập vào WordPress trong giao diện VestaCP

Hướng dẫn tăng dung lượng nhập vào WordPress trong giao diện VestaCP

Đầu tiên giới hạn dung lượng nhập vào WordPress và Phpmyadmin chỉ có 2Mb.

Mình xin hướng dẫn các bạn tăng dung lượng nhập vào (tăng dung lượng import) trong WordPress và Phpmyadmin trong giao diện VestaCP cực dễ.

Các bạn làm theo các bước sau để tăng nó lên nhé:

1, Trong giao diện VestaCP các bạn vào Server

2, Các bạn trỏ chuột lên trên nginx, các bạn kích vào Configure khi nó xuất hiện.

3, Các bạn vào Configure PHP.INI

4, Các bạn điều chỉnh kích thước 2M thành 64M trong Post_max_size và Upload_max_size nhé. Xong các bạn Save

5, Hoàn thành và kiểm tra thành quả.

Trả lời