Hướng dẫn bổ sung thông tin thuê bao Viettel tại nhà, tránh khóa SIM