Lưu trữ Wordpress - FreeShareVN

Wordpress

(Successful) Failed to import media .XML wordpress

Hướng dẫn sửa lỗi “Failed to import media .XML” hay “không thể nhập vào đa phương tiện” Khi các bạn chuyển dữ liệu website wordpress của mình sang hosting hay VPS khác, các bạn xuất file .xml và “chạy trình nhập” của wordpress, rất nhiều bạn gặp phải lỗi “không thể nhập vào đa phương …

(Successful) Failed to import media .XML wordpress Read More »