Lưu trữ Wordpress - FreeShareVN

Wordpress

(Successful) Failed to import media .XML wordpress

Khi các bạn chuyển dữ liệu website wordpress của mình sang hosting hay VPS khác, các bạn xuất file .xml và “chạy trình nhập” của wordpress, rất nhiều bạn gặp phải lỗi “không thể nhập vào đa phương tiện” mà chỉ nhập được bài viết. Mình cũng gặp phải vấn đề này, đọc rất nhiều …

(Successful) Failed to import media .XML wordpress Read More »