Trung học phổ thông

kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức

đề thi kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 10 chương số phức Họ và tên:………………………… …. Lớp ………………………………. KIỂM TRA 45 PHÚT   Hãy chọn ý đúng Câu 1: Cho hai số phức . Tổng của hai số phức là 3 – 5i B. 3 – i C. 3 + i                     D. 3 + …

kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức Read More »