IOS

7 ứng dụng tính phí hấp dẫn đang được FREE cho iPhone, iPad ngày 14/7

Lưu ý: Mốc thời gian miễn phí không được các nhà phát triển tiết lộ và có thể kết thúc sớm hơn. Nếu có ứng dụng nào tải về không được (vẫn thấy tính phí), hoặc không thấy hiển thị, hãy chuyển tài khoản Apple ID của bạn sang khu vực Mỹ để tải về …

7 ứng dụng tính phí hấp dẫn đang được FREE cho iPhone, iPad ngày 14/7 Read More »

6 ứng dụng tính phí đang được FREE cho iPhone, iPad ngày 12/7

Lưu ý: Mốc thời gian miễn phí không được các nhà phát triển tiết lộ và có thể kết thúc sớm hơn. Nếu có ứng dụng nào tải về không được (vẫn thấy tính phí), hoặc không thấy hiển thị, hãy chuyển tài khoản Apple ID của bạn sang khu vực Mỹ để tải về …

6 ứng dụng tính phí đang được FREE cho iPhone, iPad ngày 12/7 Read More »

7 ứng dụng tính phí đang được FREE cho iPhone, iPad ngày 10/7

Lưu ý: Mốc thời gian miễn phí không được các nhà phát triển tiết lộ và có thể kết thúc sớm hơn. Nếu có ứng dụng nào tải về không được (vẫn thấy tính phí), hoặc không thấy hiển thị, hãy chuyển tài khoản Apple ID của bạn sang khu vực Mỹ để tải về …

7 ứng dụng tính phí đang được FREE cho iPhone, iPad ngày 10/7 Read More »

7 ứng dụng, game tính phí hấp dẫn đang FREE cho iPhone, iPad ngày 31/5

Lưu ý: Mốc thời gian miễn phí không được các nhà phát triển tiết lộ và có thể kết thúc sớm hơn. Nếu có ứng dụng nào tải về không được (vẫn thấy tính phí), hoặc không thấy hiển thị, hãy chuyển tài khoản Apple ID của bạn sang khu vực Mỹ để tải về …

7 ứng dụng, game tính phí hấp dẫn đang FREE cho iPhone, iPad ngày 31/5 Read More »

5 ứng dụng mới, hấp dẫn nhất dành cho Android và iOS ngày 16/5

1. Videoblast – Titles & Intros Ứng dụng này sẽ giúp bạn sáng tạo ra phần giới thiệu, mở đầu video, kết thúc video, hay chỉ là logo hoặc tên của bạn theo cách tuyệt vời nhất. Tải Videoblast – Titles & Intros cho iOS tại đây | Hỗ trợ iOS 11.0 trở lên | Dung lượng 22 …

5 ứng dụng mới, hấp dẫn nhất dành cho Android và iOS ngày 16/5 Read More »

7 ứng dụng, game tính phí hấp dẫn đang FREE cho iPhone, iPad ngày 15/5

Lưu ý: Mốc thời gian miễn phí không được các nhà phát triển tiết lộ và có thể kết thúc sớm hơn. Nếu có ứng dụng nào tải về không được (vẫn thấy tính phí), hoặc không thấy hiển thị, hãy chuyển tài khoản Apple ID của bạn sang khu vực Mỹ để tải về …

7 ứng dụng, game tính phí hấp dẫn đang FREE cho iPhone, iPad ngày 15/5 Read More »