3DVista Virtual Tour Suite cho phép bạn tạo các tour du lịch ảo tuyệt vời theo phong cách riêng của bạn.

Chuyển một bộ ảnh vào một khung cảnh 360 độ và mô phỏng một nơi với thực tế mà không cần kiến thức mã hóa hoặc kỹ thuật.
Bao gồm 3DVista Stitcher 4 và các công cụ tuyệt vời để chuyển ảnh toàn cảnh của bạn thành các chuyến tham quan ảo cho phép người dùng của bạn hầu như bước vào khung cảnh và điều hướng theo cách của bạn thông qua chuyến tham quan của bạn.

Bạn có thể lưu vào thẻ SD để có thể sử dụng Offline qua điện thoại hay máy tính.

Link tải: 

3DVista Virtual Tour Suite 18.0.16

Link dự phòng:

Mshare | Fshare | MegaUp | Openload

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
– Install.
– Replace ShowDesktop in thew following path:
C:\Program Files\3DVista\3DVista Virtual Tour\bin
– Replace StitcherDesktop in the following path:
C:\Program Files\3DVista\3DVista Stitcher 4\bin

Trả lời