Download Allway Sync Pro 19.0.3 Full key-Công cụ đồng bộ hóa các thiết bị

Tải Allway Sync Pro Full key-Công cụ đồng bộ hóa các thiết bị

Allway Sync Pro là công cụ đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và hơn thế nữa.

Link tải tốc độ cao:

Allway Sync Pro 19.0.3 Full key

Link dự phòng:

Secufiles | Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Secufiles)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Cài đặt và thoát phần mềm nếu đang chạy
2) Copy file Cờ rắc vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định là:
C:\Program Files\Allway Sync\Bin
3) Chạy file Cờ rắc với quyền “Run As Administrator” và nhấn vào nút “Cờ rắc”
4) Mở phần mềm với quyền “Run As Administrator” sử dụng key sau để đăng ký:
Key: freesharevn.com
5) Hoàn thành! mở phần mềm sử dụng.

Các tính năng chính của Đồng bộ hóa Allway

Đồng bộ hóa tất cả các thiết bị của bạn

Đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và hơn thế nữa.

Phần mềm miễn phí

Miễn phí cho phần mềm đồng bộ hóa sử dụng cá nhân . Không có phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm độc hại.

Giao diện người dùng dễ dàng

Giao diện người dùng đồ họa Windows dễ sử dụng.

Đồng bộ hóa đúng

Thực hiện đồng bộ hóa tập tin hai chiều và n-way đúng cách và đồng bộ hóa thư mục . Quên về các thói quen sao lưu và khôi phục.

Lịch sử đồng bộ hóa

Sửa đổi và xóa tệp được theo dõi trong cơ sở dữ liệu cục bộ , vì vậy Allway Sync biết lịch sử thực sự của các tệp của bạn – không có câu hỏi không cần thiết nào được yêu cầu.

Ngăn ngừa mất dữ liệu

Các thuật toán độc quyền, sáng tạo của chúng tôi không dựa vào độ chính xác của đồng hồ hệ thống hoặc chất lượng kết nối mạng. Vì vậy, Allway Sync giúp ngăn ngừa mất dữ liệu.

Báo cáo khác biệt

Tạo một báo cáo đầy đủ về sự khác biệt giữa các thư mục đồng bộ hóa.

Phát hiện xóa

Đồng bộ hóa các thư mục tốt. Allway Sync phát hiện khi các thư mục được xóa khỏi một thiết bị và loại bỏ chúng khỏi bất kỳ mục tiêu đồng bộ hóa tương ứng nào khác.

Đồng bộ hóa bất kỳ hệ thống tệp nào

Allway Sync hầu như hỗ trợ bất kỳ hệ thống tệp nào (FAT, NTFS, SAMBA, Netware, X-Drive và hơn thế nữa).

Sao lưu và khôi phục

Một cách tốt để sao lưu và khôi phục tập tin nếu bạn chạy Allway Sync ở chế độ đồng bộ hóa một chiều.

Đồng bộ hóa nhiều thư mục

Có khả năng đồng bộ hóa nhiều hơn hai thư mục .

Đồng bộ hóa mạng

Đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính để bàn và máy tính xách tay của bạn qua mạng.

Nhiều công việc đồng bộ hóa

Chỉ định các thông số đồng bộ hóa độc lập cho bất kỳ số lượng bộ thư mục nào (nhiều công việc).

Đồng bộ hóa thông qua thiết bị trung gian

Chuyển tài liệu từ máy này sang máy khác bằng ổ đĩa di động trung gian .

Mang theo dữ liệu của bạn

Hoặc chỉ cần đồng bộ hóa với một thiết bị di động (USB, ổ flash) để bạn luôn có dữ liệu bên mình.

Không có giới hạn kích thước tệp

Hỗ trợ các tệp có kích thước bất kỳ được hỗ trợ bởi hệ thống tệp nguồn và đích.

Cấu hình linh hoạt

Cấu hình và tùy chỉnh linh hoạt.

Trả lời