HSMWorks là một plugin mạnh mẽ và giải pháp CAM tích hợp cho phần mềm Salidouk. HSMWorks hỗ trợ tăng tốc độ và năng suất cho việc thiết kế gia công khuôn trục và hoạt động dưới dạng Add-in dễ sử dụng và tùy biến.

HSMWorks hỗ trợ các chức năng lập trình gia công phay 2,3 hay nhiều trục và gia công tiện; mô phỏng các đường chạy dao, quá trình bóc tách kim loại, động học máy CNC. Để nghiên cứu sâu hơn về công việc gia công trong kỹ thuật, bạn có thể tham khảo Giáo trình MasterCAM gồm các hướng dẫn cụ thể chi tiết về việc sử dụng phần mềm MasterCAM.

Các tính năng chính của HSMWorks:

  • Lập trình gia công phay trục
  • Mô phỏng các quá trình trực quan
  • Thư viện dụng cụ cắt phong phú
  • Tự động xuất các thông tin về quá trình gia công
  • Hỗ trợ đầy đủ các hệ điều khiển thông dụng

Link tải (489Mb):

Autodesk HSMWorks Ultimate 2019.2 Build R3 Full Active

Link dự phòng:

Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Mshare mà không cần get link)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Cài đặt phần mềm
2) Mở file “Read.txt” hoặc install.txt đọc và làm theo hướng dẫn
3) Hoàn thành!

Trả lời