GiftCode game Nova Iron Galaxy Update 2/2023

Gift Code game Nova Iron Galaxy mới nhất Update liên tục

Giới thiệu:

Nova: Iron Galaxy là một game chiến thuật của STONE3 dành cho Android và iOS. Trong khoảng không tối tăm và nguy hiểm, trạm vũ trụ hùng vĩ của bạn sẽ là nơi trú ẩn và căn cứ của bạn. Hoàn thành các Lệnh của Đảng Cộng hòa và điều chỉnh việc triển khai chiến lược của bạn thường xuyên. Một trạm vũ trụ mạnh mẽ sẽ là bước đầu tiên của bạn trong việc chinh phục thiên hà.

Theo dõi bài viết này để biết cách kích hoạt mã Nova: Iron Galaxy có thể đổi lấy đá quý miễn phí, gói cung cấp, vật phẩm thử nghiệm và các vật phẩm độc quyền khác.

Các mã quà tặng Nova: Iron Galaxy có giá trị trong thời gian nhất định, vì vậy các bạn hãy nhanh tay nhập vào game nhé. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các mã mới, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang này thường xuyên hoặc chúng tôi sẽ thông báo trên trang Facebook

Game Information:

 • Title – Nova: Iron Galaxy
 • Publisher – STONE3 PTE. LTD.
 • Genre – Strategy Game
 • File Size –
  • Android: 1.2 GB
  • iOS: 1.5 GB
 • Download 

Gift Code game Mafia World: Bloody War Update

IOSRELEASE Redeem this promo code for exclusive rewards
RELEASE Redeem this promo code for exclusive rewards

Hướng dẫn cách nhập code

 • Step 1: Open the game and tap on the System button located bottom left side of the game screen.
 • Step 2: A new window will pop up, click on the Settings button then click on the Promo Code button.
 • Step 3: Enter the codes we provided above in the textarea.
 • Step 4: Click on the OK button and you will be rewarded immediately in-game.

Trả lời