Download JetBrains WebStorm 2018.3.4 Full Active-Bộ Javascripts IDE lập trình

Tải JetBrains WebStorm 2018 Full Active-Bộ Javascripts IDE lập trình

WebStorm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ nhưng vô cùng gọn nhẹ. WebStorm là JavaScript thông minh với CSS và HTML Editor cho Phát triển Web, trong tầm tay bạn. Điều hướng thông qua các tập tin một cách dễ dàng. Sử dụng năng tự động gõ có liên quan cho tất cả mọi thứ trong mã của bạn. Nhận thông báo về các vấn đề về mã lệnh ngay lập tức. Hỗn hợp ngôn ngữ phức tạp với đánh dấu HTML hoặc SQL bên trong một JavaScript? Kiểm tra một IDE hiện đại như WebStorm xử lý như thế nào.

Tính năng chính của WebStorm

  • Trình soạn thảo code với nhiều tính năng mạnh mẽ.
  • Phân tích chất lượng lập trình và tự động phát hiện lỗi.
  • Khả năng truy dấu, gỡ lỗi và test với Karma và Mocha.
  • Các công cụ tích hợp vô cùng phong phú như Grunt, Gulp…
  • Làm việc với nhiều VCS (Version Control System) khác nhau.

Link tải:

JetBrains WebStorm 2018.3.4 Full Active

Link dự phòng:

Mshare | Fshare

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Cài đặt phần mềm
2) Thêm dòng sau vào file hosts:
0.0.0.0 account.jetbrains.com
3) Giải nén và mở file “AMPED” lấy key nhập vào phần mềm
4) Hoàn thành!

Trả lời