Gift Code game Chimeraland mới nhất Update liên tục

Giới thiệu:

Chimeraland là một game nhập vai của Level Infinite dành cho Android và iOS. Trong trò chơi này, bạn có thể tham gia hơn mười loại phụ bản chơi đơn và đồng đội được chuẩn bị kỹ lưỡng cho bạn bằng cách tương tác với đồ nội thất đặc biệt và các yếu tố cảnh bản đồ lớn để thực hiện các thử thách theo chủ đề khác nhau

Theo dõi bài viết này để biết cách kích hoạt mã Chimeraland  có thể đổi lấy đá quý miễn phí, gói cung cấp, vật phẩm thử nghiệm và các vật phẩm độc quyền khác.

Các mã quà tặng Chimeraland  có giá trị trong thời gian nhất định, vì vậy các bạn hãy nhanh tay nhập vào game nhé. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các mã mới, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang này thường xuyên hoặc chúng tôi sẽ thông báo trên trang Facebook

Game Information

 • Title – Chimeraland
 • Publisher – Level Infinite
 • Genre – Role Playing Game
 • File Size –
  • Android: 3.7 GB
  • iOS: 3.8 GB
 • Download

Gift Code game Chimeraland

CHIMERALAND REDEEM CODE REWARDS
MAC2W05P Redeem this gift code for exclusive rewards (Valid until October 5th, 2022) (New)
MAD62HH0 Redeem this gift code for exclusive rewards (Valid until October 5th, 2022) (New)
MAE91W4Y Redeem this gift code for exclusive rewards (Valid until October 5th, 2022) (New)
SEMEANNIVERSARY Redeem this gift code for exclusive rewards (Added on July 7th, 2022)
LAW61AF8 Redeem this gift code for Sage x80, Cowries x1000, Maturity Pill x1 (Valid until October 5th, 2022)
LAV8BAIT Redeem this gift code for Sage x50, Cowries x888, Secret Training Portal x1 (Valid until October 5th, 2022)
LAU21TV1 Redeem this gift code for Sage x30, Cowries x500, Intelligence Pill x3 (Valid until October 5th, 2022)
100CELEBRATION Redeem this gift code for 1x Excellent Sigil Pack, 1x Grand Beast Pack, 1x Mount Kit
HAPPYNEWYEAR Redeem this gift code for 1x Excellent Sigil Pack, 1x Grand Beast Pack, 1x Mount Kit
MORETO2022 Redeem this gift code for 1x Excellent Sigil Pack, 1x Grand Beast Pack, 1x Mount Kit
MERRY2021XMAS Redeem this gift code for 1x Excellent Sigil Pack, 1x Grand Beast Pack, 1x Mount Kit

Hướng dẫn cách nhập code

Don’t know how to enter the cheat codes in Chimeraland? It’s pretty straightforward; here is how you can use the redemption codes in just a few steps:

 • Step 1: Open the game, tap on the Perks button loacted on the top right side of the screen.
 • Step 2: A new window will pop up, click on the Events button then tap on Redeem CDKey.
 • Step 3: Enter the codes we provided above in the redemption textarea.
 • Step 4: Click on the ‘Confirm’ button and you will be rewarded immediately in-game.

Trả lời