Gift Code game Legend of Pandonia mới nhất Update liên tục

Giới thiệu:

Legend of Pandonia là một game nhập vai của Pandosoftware dành cho Android và iOS. Trong trò chơi này, các anh hùng của bạn phải tìm được Soulstone và cứu vùng đất khỏi đống đổ nát. Đưa chiến lược và chiến thuật của bạn vào thử nghiệm khi bạn triệu tập, nâng cấp và thu thập anh hùng, tham gia vào các trận chiến PvE và PvP và sử dụng Hệ thống liên kết để trao quyền cho các chiến binh của bạn.

Theo dõi bài viết này để biết cách kích hoạt mã Legend of Pandonia có thể đổi lấy đá quý miễn phí, gói cung cấp, vật phẩm thử nghiệm và các vật phẩm độc quyền khác.

Các mã quà tặng Legend of Pandonia có giá trị trong thời gian nhất định, vì vậy các bạn hãy nhanh tay nhập vào game nhé. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các mã mới, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang này thường xuyên hoặc chúng tôi sẽ thông báo trên trang Facebook

Game Information

 • Title – Legend of Pandonia
 • Publisher – Pandosoftware,inc
 • Genre – Role Playing Game
 • File Size –
  • Android: 880 MB
  • iOS: 968 MB
 • Download

Gift Code game Legend of Pandonia

LEGEND OF PANDONIA CODE REWARDS
GNJ3SPLK73 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Added on June 4th, 2022)
UID432DN Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Added on June 2nd, 2022)
EWH89SJ Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Added on May 31st, 2022)
BATTLEEVENT1 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
DH4R213F Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
PND9QA32 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
GINSW73DH Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
INSOW95SQ Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
SFJB2A_R8 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
EUFN2QN42 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 30th, 2022)
ALWAYS_LOPS2 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
S2THANKS_100DAYS2 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
HAPPYBOXD_1 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
WEAX64EA Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
DAY-2LOPBOX Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
PRESENT_97D Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
KLDK5AS3F Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
6JLH21ESB Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
31IFKI56OP Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
SD95WQKL1D Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until May 1st, 2022)
LAST3COUPONT.T Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
AX34VWA Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
L1VEL1VE Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
ALL9L0VE Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
FUN2FUN Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
7GOODLUCK7 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
LOPS2ILP Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
GORGEOUS3 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
ROLE7A4B Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
RE2WAR3D Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
3ESS2ENTIAL3 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
1NO1WAR1 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
3GRATIFY3 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
LEGEND222 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until February 15th, 2022)
CTRLUP214 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until February 15th, 2022)
SUNDAY13 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
SPECIAL0211 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
PVPMASTER7 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
LEGEND1010 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
GETUPSION09 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
LUNA220208 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
KF94VSKF80 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
HAS1HA46 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
SWEET0205 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
GRANDE99 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
PANDOUP03 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
HOMERUN02 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
NOTTODAY01 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
SERINABEST Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
IMHUNGRY Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
SUMMONSSR Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
ABYSS220128 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
ASGARDGO Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
CLEAREPIC26 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
HELLOLENIA Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
SHANAGOOD Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
SYNERGY21 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
NICEDAY19 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
GOODLUCK18 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
ILOVELOP17 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
AREMES16 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket (Valid until March 31st, 2022)
VERYCOLD15 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket
OPEN220114 Redeem this coupon code for 1 Premium Hero Ticket

Hướng dẫn cách nhập code

Don’t know how to enter the cheat codes in Legend of Pandonia? It’s pretty straightforward; here is how you can use the redemption codes in just a few steps:

 • Step 1: Open the game, tap on the Avatar icon loacted on the top left side of the screen.
 • Step 2: A new window will pop up, click on the Coupon button.
 • Step 3: Enter the codes we provided above in the redemption textarea.
 • Step 4: Click on the ‘Confirm’ button and you will be rewarded immediately in-game.

Trả lời