You are currently viewing Download GiliSoft USB Lock 7.0.0 Full Active-Công cụ khóa cổng USB hiệu quả

Download GiliSoft USB Lock 7.0.0 Full Active-Công cụ khóa cổng USB hiệu quả

Tải GiliSoft USB Lock Full Active-Công cụ khóa cổng USB hiệu quả

GiliSoft USB Lock là một tiện ích dễ dàng và mạnh mẽ giúp bạn khóa cổng USB, ngăn chặn một số trang web, cấm một số chương trình và vô hiệu hóa thiết bị. Nó sẽ nhanh chóng Vô hiệu hoá đọc từ ổ đĩa USB, Vô hiệu hoá đọc DVD/ CD, Chặn truy cập một số trang web, Chặn chạy một số chương trình. Vô hiệu hóa máy in, moderm, cổng com LPT, hồng ngoại, Bluetooth, cổng 1394.

Link tải tốc độ cao:

GiliSoft USB Lock 7.0.0 Full Active

Link dự phòng:

Secufiles | Mshare | Fshare

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Secufiles)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
1) Cài đặt phần mềm
2) Mở file “License key” lấy key nhập vào phần mềm hoặc sử dụng keygen
3) Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến internet hoặc thêm dòng sau vào cuối file host tại địa chỉ C:\Windows\System32\drivers\etc
127.0.0.1 gilisoft.com
4) Hoàn thành!

Trả lời