Matlab 2018 là ứng dụng tính toán trong toán học, cho phép nhập và tính toán nhiều dạng thức toán số với cơ sở dữ liệu phong phú. Phần mềm này còn giúp mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật, đồng thời tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Matlab tạo một môi trường thuận lợi với đầy đủ các công cụ hỗ trợ người dùng nhập các biểu thức, công thức toán học và thực hiện tính toán dễ dàng. Chương trình này có đầy đủ các kiểu dữ liệu đơn giản như: số nguyên, số thực, kí tự, logic; các chuỗi ký tự đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép; kiểu dãy số ma trận… Phần mềm này sẽ cho phép người dùng tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán phức tạp.

Các tính năng chính của Matlab:

– Hỗ trợ nhập và tính toán các công thức toán học
– Tích hợp phong phú các kiểu dữ liệu
– Tính toán số với ma trận
Vẽ nhiều kiểu đồ thị phức tạp
– Thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.
Link tải Fshare (12.6Gb):
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
I offer two modes of installation:
1) standalone:
– Install choosing the option “Use a File Installation Key” and supply the following FIK
09806-07443-53955-64350-21751-41297
– To install Matlab Production Server,using this
40236-45817-26714-51426-39281
– Use license_standalone.lic to activate,
or make a “licenses” folder in %installdir% and copy license_standalone.lic to it,and run matlab without activation
– after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files
2) floating license (network license server):
– Install choosing the option “Use a File Installation Key” and supply the following FIK
31095-30030-55416-47440-21946-54205
– To install Matlab Production Server,using this
57726-51709-20682-42954-31195
– Use license_server.lic when asked
– after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files

Trả lời