Download Ratiborus KMS Tools Lite Full – Công cụ kích hoạt Windows, Office mọi phiên bản từ Ratiborus

Nội dung bài viết:

1, Giới thiệu phần mềm

2, Link tải tốc độ cao

3, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

Giới thiệu phần mềm:

Ratiborus KMS Tools là công cụ kích hoạt bản quyền cho các phiên bản Windows 7/8, windows 10, windows 11. Và cũng để kích hoạt bản quyền Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019, Office 2021.

Ratiborus KMS Tools

Với Ratiborus KMS Tools bạn không cần cài đặt lên máy tính và có thể copy vào USB để sử dụng trên nhiều máy tính.

Các chương trình bao gồm:

  • KMSoffline
  • AAct Network
  • W10 Digital Activation Program
  • Office 2013-2024 C2R Install
  • Office Uninstall
  • KMSCleaner
  • ClearTemp

Pass giải nén: freesharevn.com

Link tải tốc độ cao

Ratiborus KMS Tools Lite 13.04.2024

Link dự phòng:

Up-4ever      |          Uploady           |        UserDrive        |      UploadRAR         |       Google Drive

(Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại UploadRAR, Uploady, Up-4ever, UserDrive)

Phiên bản khác:

Link tải Ratiborus KMS Tools Full – Kích hoạt Windows, Office mọi phiên bản Tại đây

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt:

Giải nén, chạy KMSTools.exe để sử dụng.

Trả lời