Bảng công thức tính khối lượng cho tất cả các thép hình, thép tấm

Mình xin giới thiệu cho các bạn bảng tổng hợp công thức tính khối lượng cho tất cả các loại thép hình, thép tấm, thép V, thép L, thép tròn, thép vuông, thép góc, thép hộp, khối lượng dây hàn …..

Trên đây mình chỉ minh họa một số loại thép hình, còn nhiều các loại khác các bạn có thể xem hình dưới:

Các bạn chỉ cần nhập số liệu các cạnhkhối lượng riêng của từng vật liệu như Fe: 7.85, Al: 2.7 …..

Các bạn tải về sử dụng tại đây:

Bảng công thức tính khối lượng

Link dự phòng:

Uploading     |      Mega

Trả lời