Hướng dẫn Sửa lỗi không xóa, copy được file trong thư mục

Có rất nhiều trượng hợp các bạn không thể xóa, copy được file trong thư mục, nhất là sau khi các bạn Ghost lại Windows. Khi các bạn kích chuột phải và thư mục hiện lên biểu tượng bảo vệ tại 2 dòng Delete và Rename thì các bạn không thể xóa file , copy thêm bất kỳ file nào vào thư mục đó.

Để Sửa lỗi không xóa được file trong thư mục các bạn chỉnh sửa Permissions của thư mục đó. Các bạn làm như sau:

B1, Kích chuột phải vào Properies của thư mục

B2, Kích vào Security và Edit

B3, Kích vào Full Control của tất cả các mục trong Security, rồi nhấn OK

B4, Các bạn kích chuột phải vào thư mục nhìn thấy các biểu tượng của 2 dòng Delete và Rename biến mất.

Bây giờ thì các bạn có thể xóa file, copy thêm bất kỳ file nào vào thư mục đó.

Chúc các bạn Thành công!

Bài viết tham khảo

Hướng dẫn không sửa, copy vào file Hosts được

Trả lời