Sửa lỗi supportassist “Your system seems to be haveing trouble starting. Dell supportassist is scanning your hardware for a possible cause” laptop Dell

Hướng dẫn sửa lỗi supportassist “Your system seems to be haveing trouble starting. Dell supportassist is scanning your hardware for a possible cause” laptop Dell

Laptop Dell của bạn hiện thông báo Supportassist “Your system seems to be haveing trouble starting. Dell supportassist is scanning your hardware for a possible cause” sau khi Ghost như hình dưới. Bạn chưa biết cách khắc phục, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn.

1, Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Dele. để khởi động lại máy

2, Nhấn F12 , chọn “Change Boot Mode Settings”, Nhấn Enter.

3, Chọn dòng 1) Legacy Boot Mode, secure Boot Off

4, Chọn Yes, Nhấn Enter

5, Chon Apply the change

Máy tính sẽ tự khởi động lại.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời