freesharevn.com

Hướng dẫn chi tiết chặn phần mềm kết nối Internet

You may also like...

4 Responses

 1. 3 Tháng Mười, 2018

  […] lấy key nhập vào phần mềm hoặc sử dụng keygen tạo một key3) Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến internet4) Hoàn […]

 2. 23 Tháng Mười, 2018

  […] mềm2) Mở file “License key.txt” lấy key nhập vào phần mềm3) Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến internet4 Mở phần mềm sử […]

 3. 21 Tháng Mười Một, 2018

  […] lấy key nhập vào phần mềm hoặc sử dụng keygen tạo một key3) Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến internet4) Hoàn […]

 4. 24 Tháng Mười Một, 2018

  […] Defrag”hoặc“C:Program FilesCommon FilesIObitSmart Defrag”3) Sử dụng Windows Firewall để chặn “SDRegister.exe và SmartDefrag.exe” kết nối đến internet hoặc chặn […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.